Acțiuni demonstrative de eliminare a ambroziei

Unul dintre obiectivele prevăzute în cadrul programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a ambroziei (Ambrosia artemisifolia) vizează campanii demonstrative în teren cu acțiuni ce contribuie la eliminarea acestei specii. O astfel de campanie demonstrativă a fost realizată în perioada 6-10 iunie 2022 de echipa de implementare  a proiectului Management adecvat al speciilor invazive din România.

În prealabil, a fost selectat un areal de intervenție, format din două suprafețe a câte 8 mp fiecare. Pe una dintre suprafețe s-a intervenit prin tăiere/secerare, iar pe cea de-a doua prin smulgere. Echipa de implementare a proiectului va monitoriza arealul de intervenție, cât și pe cel de control.

Mai multe informații despre specie și o serie de materiale informative sunt disponibile aici. De asemenea, vă prezentăm câteva imagini de la aplicația de teren.