Programul pilot de control/ eradicare a ambroziei este parte a proiectului POIM IAS 120008 – Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive desfășurat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.

Scopul acestui program este de a obține pe termen lung suport din partea comunităților locale prin informare, educare și implicare permanentă, cât și încurajarea participării voluntare în managementul, monitorizarea, controlul și prevenirea speciilor invazive.

Alegerea speciei: Specia aleasă pentru programul pilot este Ambrosia artemisiifolia deoarece impactul acesteia este unul semnificativ atât asupra sănătății populației, cât și asupra mediului. Ambrozia reduce biodiversitatea nativă prin eliberarea unor compuși alelopatici; poate produce reduceri mari de producție în agroecosisteme și produce o cantitate mare de polen, fiind o plantă cu un puternic caracter alergenic în perioada august-septembrie; de asemenea, interferă cu activitățile de creștere a animalelor.

 Obiective:

 • Încurajarea participării voluntare și implicarea comunităților locale în managementul unei specii invazive (management participativ)
 • Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă Ambrosia artemisiifolia
 • Activități de informare și educaționale cu privire la managementul speciei invazive Ambrosia artemisiifolia (denumire populară – ambrozie, iarba pârloagelor)

 Părți implicate în implementarea programului pilot: autorități locale, instituții de învățământ, comunitatea locală, populația locală.

Perioada desfășurare a PROGRAMULUI PILOT este planificată a se desfășura astfel:

 • MAI – OCTOMBRIE 2021
 • APRILIE – IULIE 2022 (prelungire IUNIE 2023)

Locul de desfășurare a Programului Pilot

 Alegerea zonei de implementarea a programului pilot a ținut cont de următoarele criterii (studiu de caz):

 • Localitățile se află în arealul de răspândire al speciei Ambrosia artemisiifolia (Fig 1)
 • Localitățile se află în proximitatea municipiului București (distanța maximă de 80 km), criteriu important pentru vizita din teren programată a se realiza la conferința de încheiere a proiectului (încadrarea în perioada de timp și bugetul prevăzut în cadrul activității 4.1.1);
 • Localitățile se află în apropiere una de cealaltă (încadrarea în costurile de deplasare prevăzute în bugetul proiectului);
 • Participarea actorilor interesați în activitățile proiectului care au fost implementate până în prezent: 4.2.1 – Analiza actorilor interesați; 4.2.2 Evaluarea cunoștințelor autorităților locale și a altor actori interesați prin chestionare referitoare a speciile invazive și potențial invazive din România și 4.2.8 Organizare workshop-uri regionale cu factorii interesați pentru dezbaterea metodelor de implementare a planului de acțiune;
 • Exprimarea dorinței actorilor interesați, acordul și susținerea autorităților locale de a desfășura activitățile prevăzute în programul pilot pe teritoriul administrativ al localităților

În urma exprimării dorinței actorilor interesați și a îndeplinirii criteriilor mai sus menționate  Programul Pilot se va desfășura în județul Giurgiu în următoarele localități (Fig. 1):

 • Comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu – localitățile Roata de Jos și Cartojani
 • Comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu – localitățile Vânătorii Mici, Vânătorii Mari, Izvoru

Fig 1. Amplasarea localităților prevăzute pentru implementarea Programului Pilot