Acțiuni demonstrative de eliminare a ambroziei

Unul dintre obiectivele prevăzute în cadrul programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a ambroziei (Ambrosia artemisifolia) vizează campanii demonstrative în teren cu acțiuni ce contribuie la eliminarea acestei specii. O astfel de campanie demonstrativă a fost realizată în perioada 6-10 iunie 2022 de echipa de implementare  a proiectului Management adecvat al speciilor invazive din România.

În prealabil, a fost selectat un areal de intervenție, format din două suprafețe a câte 8 mp fiecare. Pe una dintre suprafețe s-a intervenit prin tăiere/secerare, iar pe cea de-a doua prin smulgere. Echipa de implementare a proiectului va monitoriza arealul de intervenție, cât și pe cel de control.

Mai multe informații despre specie și o serie de materiale informative sunt disponibile aici. De asemenea, vă prezentăm câteva imagini de la aplicația de teren.

Activități de conștientizare în județul Giurgiu

Săptămâna trecută, echipa de implementare a proiectului pilot pentru implicarea publicului în activitatea de eradicare/control a ambroziei a desfășurat o serie de activități de informare în primăriile și școlile din comunele Roata de Jos și Vânătorii Mici din județul Giurgiu.

Astfel, împreună cu reprezentanții autorităților locale și cadrelor didactice, au fost discutate aspecte legate de managementul speciilor invazive, despre planificarea acțiunilor viitoare pe care echipa și le propune să le implementeze împreună cu localnicii, autoritățile locale, cadrele didactice și elevii din ciclul primar și gimnazial. De asemenea, au fost puse la dispoziția participanților la întâlniri o serie de materiale informative realizate în cadrul proiectului.

Câteva imagini sunt disponibile în galeria de mai jos.

 

Evaluarea cunoștiințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă

În perioada 23-24 august 2021, echipa de implementare a proiectului a aplicat un chestionar privind percepția speciei invazive Ambrosia artemisiifolia (ambrozia, iarba pârloagelor) și evaluarea cunoștințelor grupului țintă cu privire la specia invazivă.

Campania a avut loc în localitățile Roata de Jos, Cartojani, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici și Izvoru.

De asemenea, au fost purtate discuții cu autoritățile locale cu privire la prezența speciei în zonă și problemele pe care aceasta le generează. Nu în ultimul rând, au fost identificate areale care să facă obiectul activităților demonstrative de eradicare și control a ambroziei.

Acțiunile fac parte din activitatea 4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a unor specii invazive (ex. Ambrosia artemisiifolia), care include activități de identificare a arealelor infestate, evaluarea nivelului cunoștințelor grupurilor – țintă (autorități, localnici), realizarea și distribuirea unor materiale informative, întâlniri cu comunitățile locale, campanii de informare la primării și școli și campanii locale de eradicare și control.

Metode de control și eradicare a speciei invazive Ambrozia

În cadrul Programului Pilot prin intermediul campaniilor de intervenție avem în vedere aplicarea următoarelor metode de tip mecanic:

 • Smulgerea plantei înainte ca aceasta să producă inflorescențe (lunile mai-iunie)
 • Tăierea/ cosirea arealelor infestate înainte că planta să producă inflorescențe

 

Alte metode de intervenție care vor fi promovate prin intermediul Programului Pilot:

 Pentru Sectorul – Ecosisteme urbane și rurale (aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane) se recomandă măsuri de prevenție și control mecanic și chimic, aplicabil universal. Aceste măsuri sunt aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.

Măsuri specifice:

 • Măsuri de prevenție:
  • Evitarea introducerii intenționate a speciei
  • Evitarea transportului și a translocării solului contaminat în alte areale (este recomandată verificarea sursei solului)
  • Depozitarea controlată a deșeurilor vegetale contaminate și distrugerea adecvată a acestora (prin incinerare)
  • Spălarea și curățarea corespunzătoare a utilajelor care au luat contact cu specia invazivă (pentru a evita transportul semințelor și a părților vegetale care pot determina răspândirea speciei invazive)
 • Măsuri mecanice – aplicabile în gospodării și pe marginea drumurilor
  • Smulgerea plantei poate fi realizată în perioada mai-prima jumătate a lunii iulie, înainte de înflorire. Reduce semnificativ arealul ocupat și împiedică extinderea arealului ocupat dacă se aplică repetat. Plantele care sunt îndepărtate nu mai apar și nu produc inflorescențe.
  • Tăierea/ cosirea se poate realiza periodic din luna iunie până în octombrie. Aceasta practică poate reduce producția de polen, incidența alergiilor scăzând considerabil. Este bine de știut că plantele tăiate sau cosite vor produce inflorescențe și este necesară intervenția repetată în areal.
 • Tratament chimic – ușor de realizat însă necesită aplicare repetată; Nu se recomandă decât în cazuri extreme.

Pentru Sectorul: Agricultură (inclusiv zootehnie) se recomandă combatere chimică în funcție de tipul de habitat – sunt prevăzute măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole).