În cadrul Programului Pilot sunt prevăzute a fi desfășurate următoarele activități:

 • Identificare areale infestate cu ambrozieAmbrosia artemisiifolia. Identificarea arealelor ne oferă posibilitatea stabilirii locațiilor pentru intervenție, dar și monitorizarea acestor areale pe perioada derulării programului pilot
 • Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă – Realizare sondaj de opinie grupuri țintă (autorități locale și localnici)
  • Realizare chestionar de evaluarea a cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă;

Chestionarul va conține un număr de 10 -15 itemi, clar și succint formulați, care au ca scop evaluarea cunoștințelor actorilor interesați cu privire la nivelul de identificare/ recunoaștere a speciei Ambrosia artemisiifolia, impactul produs și modurile de gestionare ale acestei specii. Structura chestionarului va permite o aplicare rapidă (aproximativ 5 min).

 • Pentru stabilirea nivelul de cunoaștere ante și post implementare campanie de conștientizare și program pilot. Vor fi aplicate 150 de chestionare (75 ante, 75 post) care vor conferi baza de elaborare a campaniei de conștientizare și posibilitatea de evaluarea a succesului programului. Va fi realizat un raport statistic sintetic pentru prezentarea rezultatelor/impactului programului pilot.
 • Realizare materiale promoționale și informative specifice programului pilot

Acțiunea presupune realizarea de materiale informative și de promovare a programului pilot: 500 pliante de promovare a programului pilot (format A4, color, 2 big-uri); 500 de postere (format A3, color), 500 de ghiduri de eliminare a speciei care vor pune accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, dar și modalități de eradicare și ținere sub control (format A5, 8 pag, color);

 • Realizare pagină web pentru programul pilot în cadrul site-ului proiectului. Prezentarea programului pilot – scop, obiective, zona de implementare, rezultate așteptate, activități desfășurate.
 • Promovare activități pe toate canalele de comunicare ale proiectului POIM 120008
 • Distribuire materiale promoționale în arealul de desfășurare a programului (se distribuie la întâlnirile cu localnicii și autoritățile locale, campanii informare și intervenție, afișare postere primărie, școli și alți actori – ex: magazine comerciale)
  • 500 pliante de promovare a programului pilot (format A4, color, 2 big-uri);
  • 500 de postere (format A3, color)
  • 500 de ghiduri de eliminare a speciei care vor pune accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, dar și modalități de eradicare și ținere sub control (format A5, 8 pag, color);
 • 5 Întâlniri organizate cu localnicii și autoritățile locale de lansare a programului pilot (perioada septembrie – octombrie 2021). Vor fi realizate întâlniri cu localnicii și autoritățile locale pentru demararea programului pilot și promovarea obiectivelor și acțiunilor stabilite în cadrul acestuia. Întâlnirile vor fi realizate în fiecare localitate propusă a fi parte din programul pilot, iar la fiecare întâlnire vor participa minimum 15 persoane.

În cadrul acestor întâlniri vor fi invitați reprezentanți ai media locale și 5 bloggeri importanți la nivel național (cel puțin 10.000 de unici lunar) care vor susține diseminarea informațiilor și a importanței subiectului vizat în rândul populației. Vor fi publicate: 1 articol în presa locală și 5 articole scrise de bloggeri.

 • 6 Campanii de informare la primării și scoli (aproximativ 1 oră/ prezentare). Vor fi realizate prezentări cu acțiunile propuse în proiect (prezentarea caracteristicilor speciei propuse pentru eradicare, modalități de eliminare și ținere sub control) în cadrul primăriilor și școlilor din zona de implementare a programului pilot. Vor fi distribuite materiale de informare și promovare.
 • 6 Campanii locale de control și eradicare a speciilor (deplasare în teren echipă de proiect, intervenție aproximativ 2 ore). Vor fi realizate 6 campanii de control și eradicare a speciilor în locații prestabilite pentru implicarea localnicilor în activități de eliminare a speciei asistați de către membri echipei de proiect.
 • Raport de evaluare a succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/ control a unor specii invazive (ex. ambrozia).
 • Raport privind organizarea unor astfel de campanii (lecții învățate) și plan de replicare.