Evaluarea cunoștiințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă

În perioada 23-24 august 2021, echipa de implementare a proiectului a aplicat un chestionar privind percepția speciei invazive Ambrosia artemisiifolia (ambrozia, iarba pârloagelor) și evaluarea cunoștințelor grupului țintă cu privire la specia invazivă. Campania a avut loc în localitățile Roata de Jos, Cartojani, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici și Izvoru. De asemenea, au fost purtate discuții cu … Continue reading Evaluarea cunoștiințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă