În perioada 23-24 august 2021, echipa de implementare a proiectului a aplicat un chestionar privind percepția speciei invazive Ambrosia artemisiifolia (ambrozia, iarba pârloagelor) și evaluarea cunoștințelor grupului țintă cu privire la specia invazivă.

Campania a avut loc în localitățile Roata de Jos, Cartojani, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici și Izvoru.

De asemenea, au fost purtate discuții cu autoritățile locale cu privire la prezența speciei în zonă și problemele pe care aceasta le generează. Nu în ultimul rând, au fost identificate areale care să facă obiectul activităților demonstrative de eradicare și control a ambroziei.

Acțiunile fac parte din activitatea 4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a unor specii invazive (ex. Ambrosia artemisiifolia), care include activități de identificare a arealelor infestate, evaluarea nivelului cunoștințelor grupurilor – țintă (autorități, localnici), realizarea și distribuirea unor materiale informative, întâlniri cu comunitățile locale, campanii de informare la primării și școli și campanii locale de eradicare și control.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *